Růžový říjen proti rakovině prsu

Říjen 1, 2023


Myšlenka Růžového října vznikla již v roce 1985.
Jeho cílem je podpořit prevenci rakoviny prsu a ukázat, čemu musí čelit ženy, které bojují s touto nemocí. Symbolem měsíce se stala růžová stužka. #pinktober


Jde vskutku o ojedinělou akci – říjen je měsícem boje proti rakovině prsu opravdu po celém světě,…V průběhu měsíce jsou pořádány kampaně a přednášky, kterými se organizace i jednotlivci snaží motivovat ostatní a přesvědčit je, aby nepodceňovali prevenci karcinomu prsu.

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen a bohužel se vyskytuje stále častěji. (1 z 8 žen má rakovinu prsu.) Pokud je ovšem odhalena včas, bývá ve většině případů kompletně vyléčena.

Mezi nejúčinnější prostředky pro včasné odhalení nádoru patří především preventivní screeningová mamografie, což je vyšetření rakoviny prsu. Tu jednou za dva roky hradí ZP MV ČR všem ženám starším 45 let. Může ukázat změny v prsní tkáni dokonce před tím, než je lékař nebo pacientka dokáže zjistit během vyšetření pohmatem.

Preventivní mamografická vyšetření pomohla snížit úmrtnost na rakovinu prsu téměř o 40% od roku 1990. Včasná detekce je v každém případě vždy nezbytná.

Kdy jste byla naposledy na mamografii? Buďte proaktivní a nechte se vyšetřit.

PREVENCE
Dále se snažte dodržovat například tyto zásady: 

• Předcházejte nadváze (zejména po menopauze).
• Omezte pití alkoholu (nebo se ho vzdejte úplně).
• Pravidelně se hýbejte (alespoň 30 minut denně).

• Vyhýbejte se hormonální substituční léčbě nebo ji užívejte jen po nezbytně nutnou dobu.


Nezapomínejte na preventivní vyšetření!

Nic lepšího, bohužel, zatím dělat nemůžete.

 Proto má podpora prevence v rámci Růžového října a zapojení se každého z nás tak velký význam!

Pečujte o sebe a buďte na sebe opatrná. :)