Terapie symptomů menopauzy s DT56a

Terapie symptomů menopauzy s DT56a

Leden 24, 2018

ABSTRAKT:
Femarelle je přírodní nehormonální přípravek, který obsahuje patentovaný fermentovaný sójový extrakt DT56a. Terapie s DT56a působí na úrovni kostí, vasomotorických příznaků a nervového systému stejně jako estrogen, na rozdíl od estrogenu působí v prsní a děložní tkáni antagonisticky (blokuje vazbu na estrogenový receptor).

CÍL:
Cílem studií je analyzovat účinnost DT56a při snižování symptomů menopauzy u žen, které se účastnily mezinárodního průzkumu menopauzy (POMMSIS).

PACIENTKY A METODY:
Studie se zúčastnilo 2 022 menopauzálních nebo perimenopauzálních žen s vazomotorickými příznaky, které užívaly DT56a po dobu 4 týdnů. Studie byla založena na několika pozorovacích dotaznících, které obsahovaly: základní dotazník, denní dotazník četnosti a intenzity návalů horka, dotazník zpětné vazby.

VÝSLEDKY:
Statisticky významné (p <0,01) snížení počtu a intenzity návalů horka bylo zjištěno po 2 - 4 týdnech léčby DT56. Po 4 týdnech léčby přípravkem DT56a více než 84 % pacientek informovalo, že došlo ke snížení četnosti a intenzity návalů horka (viz. graf 1 - Návaly horka před a po, uvádějící snížení četnosti a intenzity návalů před terapií a po terapii DT56a).

ZÁVĚR:
Terapie s DT56a vede k významnému snížení počtu a intenzity návalů horka u postmenopauzálních žen, zejména u pacientek s častými příznaky menopauzy. Účinky DT56a byly pozorovány již během prvního měsíce léčby. Velká část žen uvádí také zlepšení kvality spánku, zlepšení potíží s nočním pocením, snížení bolesti hlavy, kloubů a svalů. Většina pacientek (přes 80%) uvádí zlepšení celkové kvality života (viz.graf 2 - Úleva od příznaků po 4 týdnech užívání).

Zdroje: Genazzani A., Nachtigall L., Panay N. & Yoles I. Symposium: 2 Continents, 3 cultures, 4 countries, 2,000 women and FemarelleR; 13th World Congress on Menopause. Rome, Italy June 2011; A prospective study of DT56a (FemarelleR) for the treatment of menopause symptoms

R. Sanchez-Borrego, N. Mendoza & P. Llaneza (2015): A prospective study of DT56a (FemarelleR) for the treatment of menopause symptoms, Climacteric